Patronat honorowy

Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Piotr Cieśliński 
Poseł na sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przemysłu Chemicznego

dr inż. Marek Haliniak
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

prof. Jerzy Duszyński
Prezes Polskiej Akademii Nauk

dr inż. Włodzimierz Lewandowski
Prezes Głównego Urzędu Miar

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii