Bruker Optics

Bruker Optics

Bruker Optics, lider innowacyjności w zakresie aparatury analitycznej, wprowadził również do swojej szerokiej oferty spektrometr działający w oparciu o zyskującą coraz większą popularność technikę Raman. BRAVO to niezawodny, wysoce zaawansowany przenośny analizator do identyfikacji substancji wykorzystujący spektroskopię Raman. Zastosowany design i technologie umożliwiają identyfikację zarówno ciemnych, fluoryzujących, jak i słabo rozpraszających próbek w przeciągu sekund. Prosty w użyciu i przyjazny użytkownikowi system pomiaru wspierany jest przez intuicyjny interfejs graficzny i duży dotykowy wyświetlacz. Na każdym kroku wyświetlane są dostępne opcje, a rezultaty przedstawiane są w sposób prosty i zrozumiały. W wielu przypadkach badania przy użyciu spektroskopii Raman są niemożliwe ze względu na fluorescencję próbki. BRAVO wykorzystuję technikę SSETM (sekwencyjne przesunięcie wzbudzenia) – opatentowane wygaszenie fluorescencji, które pozwala na pomiar za pomocą podręcznego systemu Raman znacznie szerszego zakresu materiałów niż dotychczas. BRAVO korzysta z technologii Duo LASERTM zapewniając najwyższą czułość w całym zakresie spektralnym, a także gwarantując maksymalną jednoznaczność weryfikacji.

 

Podziel się:

Zobacz także