Bruker Polska Sp. z o.o.

Bruker Polska Sp. z o.o.

Spektrometr INVENIO® to najnowszy system firmy Bruker Optics. Zaprojektowana na nowo droga optyczna zapewnia najwyższy stosunek S/N, najszerszy zakres spektralny FIR-UV/VIS oraz szerokie możliwości rozbudowy o m.in. mikroskop FTIR, moduł FT-Raman, interfejs TGA, moduł fotoluminescencji czy też moduł do pomiarów z modulacją polaryzacji.

  • Zintegrowany panel dotykowy – INVENIO® może zostać wyposażony w panel dotykowy oraz dedykowane oprogramowanie OPUS-TOUCH upraszczające pomiar.
  • Zdalna kontrola i bezprzewodowy przesył danych – możliwość bezprzewodowej kontroli spektrometru oraz przesył danych (m.in. widm, raportów) na dyski sieciowe (np. Dropbox, Google Drive).
  • Technologia MultiTectMultiTect™ umożliwia wyposażenie spektrometru do 5 w pełni zautomatyzowanych detektorów pokrywających zakres spektralny FIR-UV/VIS. Dodatkowe pozycje na detektor w technologii DigiTect™ (np. MCT), a także przy kanale transmisyjnym Transit™ pozwalają na wyposażenie INVENIO®, aż do 7 wewnętrznych detektorów kontrolowanych z poziomu oprogramowania.
  • Kanał pomiarowy Transit™ – INVENIO® może zostać wyposażony w dodatkowy kanał do pomiarów transmisyjnych Transit™ w zakresie MIR.
  • Szeroki zakres spektralny – INVENIO® umożliwia pokrycie zakresu spektralnego 15 cm-1 – 28,000 cm-1.
  • Technologia Bruker FM – jednoczesny pomiar MIR-FIR bez zmiany komponentów, dzięki wykorzystaniu ultra-szeroko pasmowego beamsplittera i detektora DLaTGS.
  • Elektronicznie kodowane okienka – spektrometr automatycznie rozpoznaje materiał, z którego wykonane są okienka. Dodatkowo, informacja ta zostaje zapisana w pliku widmowym.

Podziel się:

Zobacz także