Elmetron

Elmetron

Nowością w ofercie firmy Elmetron jest Wielofunkcyjny przyrząd CX-705

Oferuje najwyższą dokładność pomiarów takich parametrów jak:

  1. pH;
  2. potencjału redox (mV);
  3. jonometrycznych;
  4. przewodności właściwej roztworów;
  5. zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl lub TDS;
  6. stężenia tlenu w powietrzu w % i rozpuszczonego w wodzie w % albo  mg/l;
  7. ciśnienia atmosferycznego w hPa;
  8. temperatury roztworów lub powietrza w °C, °F i  K

Umożliwia półautomatyczne miareczkowanie.

Dzięki dużemu 10“ kolorowemu wyświetlaczowi możliwe są jednoczesne pomiary siedmiu funkcji, przy czym jedna wybrana funkcja może być wyświetlana również w formie graficznej.

CX-705 zapamiętuje do 8000 zestawów wyników wszystkich jednocześnie mierzonych funkcji z datą i czasem.

Przy użyciu specjalnej walizki przyrząd może być używany w terenie – do 15h pracy ciągłej.

Posiada wiele dodatkowych opcji ułatwiających pracę np. podpowiedzi, automatyczne przeliczenia, różne sposoby kalibracji temperatury np. dla wód ultra czystych czy naturalnych, obliczanie zasolenia na podstawie prawdziwej krzywej a nie współczynników.

Spełnia wymogi GLP. Umożliwia przesłanie do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji, przypominanie daty przyszłej kalibracji.

Podziel się:

Zobacz także