Petrosoft.pl

Petrosoft.pl

Firma Petrosoft.pl będzie miała przyjemność zaprezentować swoje własne autorskie rozwiązanie do zarządzania i automatyzacji pracy centrum badawczo rozwojowego i laboratorium. Jest to platformą zarządzająca pracą jednostki badawczej. Oprogramowanie ma otwartą architekturę dzięki czemu można integrować z nim wszystkie posiadane urządzenia i maszyny laboratoryjne. System umożliwia pobieranie danych dotyczących wykonywanych badań by w sposób automatyczny generować raporty i wyniki, co pozytywnie wpływa na produktywność, organizację pracy i szybkość realizacji zleceń w działach CBR.

Petrosoft.pl jako producent oprogramowania LabSystem może je modyfikować i integrować z dowolnym systemem ERP, produkcyjnym etc.

Kluczowe moduły i funkcjonalności:

 1. ZLECENIA I BADANIA LABORATORYJNE
 2. RECEPTURY I NORMY BADAWCZE
 3. PARAMETRY I JEDNOSTKI BADAŃ
 4. ZAUTOMATYZOWANE PROTOKOŁY I RAPORTY
 5. HARMONOGRAMY BADAŃ
 6. JEDNOSTKI BADAWCZE
 7. URZĄDZENIA I MASZYNY
 8. PRZYRZĄDY POMIAROWE
 9. WZORCOWANIA I PRZEGLĄDY
 10. SZKOLENIA
 11. MOŻLIWOŚĆ INTEGRACJI Z DOWOLNYM SYSTEMEM ERP I PRODUKCYJNYMI
 12. KILKANAŚCIE GOTOWYCH INTEGRACJI Z MASZYNAMI I URZĄDZENIAMI LABORATORYJNYMI

Więcej informacji o naszym rozwiązaniu na https://petrosoft.pl/produkty/system-zarzadzania-i-automatyzacji-pracy-laboratorium/ 

 

   

Podziel się:

Zobacz także