SMF TECHNOLOGY

SMF TECHNOLOGY

Reaktor CSTR-reaktor przepływowy z idealnym wymieszaniem. To innowacyjne urządzenie badawcze opracowane i skonstruowane przez zespół inżynierów SMF Technology Poland. Służy do określania szybkości i mechanizmów heterogenicznych reakcji katalitycznych. W wyniku izolacji miejsca przebiegu procesu od otoczenia pozwala na kontrolę i sterowanie warunkami jego prowadzenia: temperaturą, ciśnieniem i składem fazy zawierającej reagenty.

Charakterystyka: trwałe połączenia bezuszczelkowe z zastosowaniem szlifów balistycznych oraz złączek rurowych typu Swagelok

  • regulacja obrotów wirnika do 6000 rpm
  • możliwość rozgrzania wnętrza głowicy reaktora nawet do 800oC
  • prostota obsługi układu sterowania
  • wysoka niezawodność układu napędowego
  • reakcja w reaktorze jest ciągła
  • budowa zapewnia idealne mieszanie substratów
  • optymalizacja reakcji(procesu) a tym samym obniżenie kosztów
  • synteza amoniaku
  • wysokociśnieniowa synteza metanolu
  • niskociśnieniowa synteza metanolu
Podziel się:

Zobacz także