Straż Miejska m.st. Warszawy

Straż Miejska m.st. Warszawy

​Wiosną 2016 roku, w strukturach Straży Miejskiej m.st. Warszawy, powstał Oddział Ochrony Środowiska, którego wiodącym działaniem jest ochrona środowiska w tym dbałość o czystość powietrza.

W ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st Warszawy”, wspomniany oddział, otrzymał pięć specjalistycznych radiowozów – mobilnych laboratoriów kontrolno-pomiarowych. Pojazdy wyposażone są w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny. Analizatory, które zostały w nich zamontowane, pozawalają monitorować stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza. Dzięki nim strażnicy mogą sprawdzać, czy w danym obszarze miasta nie dochodzi np. do spalania odpadów (oznaczenie poziomów stężeń niskiej emisji pyłów PM10 i PM2,5) Tereny, gdzie stwierdzone zostało naruszenie norm, strażnicy obejmują szczegółowymi kontrolami, podczas których, sprawdzają domowe piece i paleniska.

Podczas oględzin pomieszczeń, pomocne są przenośne detektory wielogazowe, które ostrzegają funkcjonariuszy o występowaniu tlenku węgla, lotnych związków organicznych, siarkowodoru, czy tlenku azotu.

Mobilne laboratoria są również wykorzystywane w trakcie kontroli cieków wodnych. Pozwala to m.in. zweryfikować pojawienie się w wodzie ścieków bytowych lub przemysłowych. W tym celu, oznaczane jest występowanie azotu amonowego, określana jest także ilość tlenu czy odczynu ph.

Jeśli stwierdzone zostanie prawdopodobieństwo zrzutu ścieków poprzez nielegalne przyłącze  kanalizacyjne, strażnicy sprawdzają to, posługując się wytwornicą dymu. W przypadku potwierdzenia, powiadamiamy Laboratorium Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Foto pułapki (mobilne kamery) i kamery obrotowe, zainstalowanie w radiowozach, wykorzystywane są z kolei w walce z dzikimi wysypiskami i służą ujawnianiu osób, które decydują się w ten sposób na zaśmiecanie stolicy. Natomiast sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, umożliwia już w trakcie interwencji, zapis i obróbkę danych pomiarowych oraz obrazu. Dzięki niemu mamy również dostęp w trybie online do map GIS (Sytemu Informacji Geograficznej) Biura Geodezji i Katastru a tym samym, mamy możliwość stwierdzenia, czy dana nieruchomość jest przyłączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej i gazowej w tym do przyłączy poszczególnych nieruchomości. Ta współpraca owocuje podejmowaniem dość precyzyjnych działań. Analizujemy zdobytą wiedzę i wyznaczamy kolejne miejsca do kontroli. Przede wszystkim gromadzimy dane, które pozwalają nam oszacować miejsca zagrożone.

Dzięki wyposażeniu pojazdów w niezależne źródła zasilania, możliwe jest wykonanie badań w dowolnym miejscu i czasie.

W trosce o czyste powietrze w 2017 roku, strażnicy przeprowadzili 8,5 tyś. interwencji.
W porównaniu do roku 2016, liczba ta wzrosła o ponad 4,6 tys. Jest to wzrost o 120%.

W 2017 roku, Sejmik Województwa Mazowieckiego, przyjął uchwałę antysmogową. Obowiązywać ona będzie od 1 lipca 2018 roku, na terenie całego Mazowsza. W związku z tym, będzie zakaz stosowania mułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego i biomasy przekraczającej 20% wilgotności. Dla realizacji tych zadań, Straż Miejska m.st. Warszawy, już zakupiła wilgotnościomierze, które testuje w terenie. Na razie, dzięki temu urządzeniu, informujemy obywateli, czy mają drewno o odpowiedniej wilgotności.

W planach mamy zakup „drona”, bezzałogowego statku powietrznego z urządzeniami kontrolno- pomiarowymi, które umożliwią w czasie rzeczywistym, pomiar zanieczyszczenia powietrza, niską emisją pyłów oraz związków, powstałych w wyniku spalania
np. formaldehydu i cyjanowodoru. „Drony” będą także wyposażone w kamery termowizyjne, które wskażą miejsca zrzutu nieczystości ciekłych a także potencjalnego truciciela.

Liczba zgłoszeń i interwencji straży miejskiej w 2017 roku, była rekordowa. Co 9 minut i 2 sekundy, funkcjonariusze byli informowani o podejrzeniu zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Natomiast niemal 60 tyś. razy, interweniowali dbając o bezpieczeństwo ekologiczne stolicy i jej mieszkańców.

 

 

Podziel się:

Zobacz także