14 marca 2019 (czwartek)

14 marca 2019 (czwartek)

Pobierz program w .pdf

 

9.00 Rozpoczęcie drugiego dnia Targów EuroLab 2019 oraz CrimeLab 2019


9.00 – 9.45 I część: Stała dielektryczna – badanie materiałów
                   II część: Sieci mikrofalowe 5G
Organizator: KABELKOM Sp. z o.o.


10.00 – 12.45 Najnowsze zalecenia praktyki klinicznej dla diagnostyki laboratoryjnej
Organizator: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

KONFERENCJA CERTYFIKOWANA Z PUNKTAMI EDUKACYJNYMI


10.00 – 16.00 Dzień Metrologii. 100 lat GUM
Organizator: Główny Urząd Miar


10.00 – 10.45 Wykład: Projektowanie Laboratorium – Kluczowe Fazy Procesu Inwestycyjnego
Organizator: Architekci Tektonika
Prelegent: mgr inż. arch. Sławomir Florkiewicz

Wykład skierowany dla tych, którzy planują budowę i wyposażenie nowego lub przebudowę i modernizację istniejącego laboratorium. Skierowany jest zarówno do użytkowników laboratoriów jak również inwestorów i osób stanowiących zaplecze szeroko pojętego procesu inwestycyjnego. Treść wykładu ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień – szans, możliwości i zagrożeń związanych z realizacją inwestycji z punktu widzenia projektanta oraz przedstawić aktualne trendy w projektowaniu laboratoriów w kontekście współczesnych technologii, możliwości technicznych, obowiązujących norm i przepisów. Wykład wskazuje jak dużą rolę odgrywają takie elementy jak:
• analiza potencjału projektu i podstawowych założeń funkcjonalnych.
• organizacja zespołu odpowiedzialnego za realizację inwestycji oraz określenie obszarów kompetencji na poszczególnych jej etapach.
• zastosowanie dedykowanych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie instalacji i wyposażenia – zależnych od skali, przeznaczenia i funkcji laboratorium.


11.00 – 11.45 Prezentacja systemu zarządzającego laboratorium – LabVantage LIMS
Organizator firma LabVantage – Software Point


12.00 – 13.30 Część I: „Zastosowanie promieniowania mikrofalowego i podczerwonego w badaniach zawartości wody i masy suchej różnych produktów”
Prelegent: Sławomir Janas

Część II: „Optymalizacja pomiarów masy z uwzględnieniem wymagań GLP, GMP, USP”
Prelegent: Jacek Pilecki
Organizator: Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski

W programie część I:
a. Wstęp teoretyczny
b. Omówienie tego czym się różni metoda z wykorzystaniem mikrofal od innych metod
c. Wyniki z badań i podsumowanie ze wskazaniem potencjalnych korzyści jakie wynikają z zastosowania suszarki mikrofalowej

W programie część II:
a. Krótkie przedstawienie ideologii pomiaru masy
b. Spójność pomiarowa poprzez powiązanie z wzorcem wyższego rzędu (info na temat naszego laboratorium pomiarowego: krótko, profesjonalnie)
c. Miejsce wag w procedurach GLP, GMP, USP na przykładzie:
o Pomiaru naważki
o Kontroli pipety tłokowej
o Pomiaru filtra (pomiar zapylenia)
d. Kluczowe mechanizmy programowe i sprzętowe zawarte w wagach determinujące dokładność
e. Optymalizacja wagi do procesu ważenia
f. Badania weryfikujące działanie wagi
g. Monitoring środowiska pracy (wskazań istotność tego zagadnienia oraz metody detekcji zmian warunków pracy wag: mechanizmy zawarte w wagach oraz poprzez czujniki zewnętrzne).


13.00 – 16.00 Cykl wykładów „Problemy Laboratoriów”
Organizatorzy: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz Polski Komitet Normalizacyjny

Podczas wykładów poruszane będą tematy związane z doświadczeniem laboratoriów przy wdrażaniu wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018


13.45 – 15.45 Seminarium organizowane przez firmę Mettler Toledo


16.00 Zakończenie drugiego dnia Targów EuroLab 2019 oraz CrimeLab 2019