15 marca (czwartek)

Pobierz program w .pdf

 9.00                      Rozpoczęcie drugiego dnia Targów EuroLab 2018 oraz CrimeLab 2018


10.00 – 13.00       Cykl wykładów „Problemy Laboratoriów”

Organizatorzy: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz Polski Komitet Normalizacyjny
Sala konferencyjna D na terenie hali targowej

W programie:

10:00 – rozpoczęcie

10:00-10:40 – „Badania biegłości – narzędzie doskonałe?”

mgr Krzysztof Wołowiec, Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach

10:40 – 11:20 – „Analiza wyników PT/ILC w laboratorium przy małej liczbie uczestników”

dr hab. inż. Sabina Żebrowska – Łucyk

11:20 – 11:40 – „EN ISO/IEC 17025:2017 – uwarunkowania zmian”

Anna Jarońska, Kierownik Sektora WPN – SZP i SZŚ, PKN

11:40 – 12:20 – „Akredytacja laboratorium na uczelni wyższej: wyzwania i możliwości”

dr Eliza Kurek, Uniwersytet Warszawski

12:20-13:00 – dyskusja i pytania

Zachęcamy Państwa  do wysłuchania referatów prezentowanych podczas cyklu wykładów pt. „Problemy Laboratoriów” w dniu 15.03.2018 r., w godzinach 10.00 – 13.00. Nasi prelegenci przybliżą Państwu zagadnienia związane m. in. z:


10.15 – 12.45        Sesja poświęcona ochronie środowiska

W programie:

Wykład „Straż Miejska m. st. Warszawy na straży ochrony środowiska”
Organizator: Straż Miejska m.st. Warszawy

„Rola Inspekcji Ochrony Środowiska w zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju”
Organizator: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Sala konferencyjna A na I piętrze


10.45 – 11.45    Wykład „Jak zaprojektować, zbudować, wyposażyć i zapewnić funkcjonowanie Cleanroom bez problemów – pokaz Interaktywny.”

Organizator: CleanRoom Sp. z o.o. Sp.k.

Sala konferencyjna B na I piętrze

Prezentacja obejmuje omówienie projektowania i funkcjonowania obiektów Cleanroom na podstawie ponad 20 lat doświadczeń firmy. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w projektowanie i budowę Cleanroom oraz wyposażenie i zapewnienie bezproblemowego serwisowania/użytkowanie. Omówiono zostaną także aspekty finansowe funkcjonowania obiektów.

 


12.00 – 12.45     Wykład „Projektowanie laboratorium – kluczowe fazy procesu inwestycyjnego”

Organizator: TEKTONIKA Architekci Sp. z o.o. Sp.k.

Prelegent: mgr inż. arch. Sławomir Florkiewicz

Sala konferencyjna B na I piętrze

 

Wykład skierowany dla tych, którzy planują budowę i wyposażenie nowego lub przebudowę i modernizację istniejącego laboratorium. Skierowany jest zarówno do użytkowników laboratoriów jak również inwestorów i osób stanowiących zaplecze szeroko pojętego procesu inwestycyjnego. Treść wykładu ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień – szans, możliwości i zagrożeń związanych z realizacją inwestycji z punktu widzenia projektanta oraz przedstawić aktualne trendy w projektowaniu laboratoriów w kontekście współczesnych technologii, możliwości technicznych, obowiązujących norm i przepisów.
Wykład wskazuje jak dużą rolę odgrywają takie elementy jak:
– analiza potencjału projektu i podstawowych założeń funkcjonalnych.
– organizacja zespołu odpowiedzialnego za realizację inwestycji oraz określenie obszarów kompetencji na poszczególnych jej etapach.
– zastosowanie dedykowanych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie instalacji i wyposażenia – zależnych od skali, przeznaczenia i funkcji laboratorium.


13.15 – 15.45     Konferencja Point-of-Care (PoC) – nowoczesna diagnostyka medyczna z punktu widzenia inżyniera

Organizator: Platforma InterBioMed Politechniki Warszawskiej, Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych, WIChiP PW, Katedra Biotechnologii Medycznej, WCh PW
Koordynator sesji: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka – Pełnomocnik Rektora PW ds. Platformy InterBioMed

Sala konferencyjna D na terenie hali targowej

W programie:

13.15 – 13.30 – Platforma InterBioMed PW – wprowadzenie

Prof. Zbigniew Brzózka

13.30 – 13.55 –„Mikrochipy w inżynierii komórkowej: technologia, zastosowanie, wyzwania”

Dr inż. Elżbieta Jastrzębska (Katedra Biotechnologii Medycznej WCh_PW)

13.55 – 14.20 – „Biosensory powinowactwa – przyszłość diagnostyki medycznej?”

Dr inż. Marta Jarczewska (Katedra Biotechnologii Medycznej WCh_PW)

14.20 – 14.45 – „Diagnostyka funkcji układu oddechowego – oddziaływanie inhalowanych cząstek z surfaktantem i śluzem”

Prof. Tomasz Sosnowski (Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych, WIChiP PW)

14.45– 15.10 –„Detekcja patogenów techniką SPR”

Dr inż. Maciej Trzaskowski (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, CEZAMAT)

15.10 – 15.35 –„Zastosowania biosensorów w układach przepływowych dedykowanych diagnostyce przyłóżkowej”

Dr inż. Robert Ziółkowski (Katedra Biotechnologii Medycznej WCh_PW)

15.35 – 15.45 – Podsumowanie sesji

Prof. Zbigniew Brzózka


13:30 – 14:30     Konferencja „Sposoby filtracji powietrza odciąganego znad stanowisk badawczych w układach wentylacji ze stałym lub zmiennym przepływem.”

Organizator: Portal Laboratoria.net

Prelegent: mgr inż. Grzegorz Śmiertka

Sala konferencyjna A na I piętrze

 

Podczas Konferencji zostaną przedstawione metody filtracji powietrza odciąganego znad stanowisk badawczych w analizach z użyciem cząstek stałych oraz skoncentrowanych lub gorących substancji chemicznych.

Omawiane zagadnienia:

– znaczenie ilości i jakości powietrza w laboratorium,

– filtracja  za pomocą  separatorów cząstek stałych,

– eliminacja zanieczyszczeń   z użyciem  skruberów oraz filtrów mokrych,

– neutralizacja ścieków po  analizach chemicznych,

– eliminacja zanieczyszczeń  za pomocą filtrów węglowych.


13.00 – 16.00     Cykl wykładów Głównego Urzędu Miar

Organizator: Główny Urząd Miar
Sala konferencyjna B na I piętrze

W programie:

13.00 – 13.15 Główny Urząd Miar – wprowadzenie

dr Włodzimierz Lewandowski, Prezes GUM

13.15 – 13.30 „Strategia rozwoju Głównego Urzędu Miar”

Zbigniew Ramotowski – dyrektor Biura Strategii GUM

13.30 – 13.50 „Metrologia dla nauki i przemysłu – Konsultacyjne Zespoły Metrologiczne”
dr Anna Mikołajczuk Zychora, Biuro Strategii GUM

13.50 – 14.10 „Systemy pomiaru parametrów pojazdów w ruchu – Projekt eMIM (HS-WIM)”
Wojciech Wiśniewski, Laboratorium Masy GUM

14.10 – 14.30„Budowa ultraprecyzyjnego analizatora wydechu”
dr Jolanta Wasilewska, Laboratorium Masy – pracownia, GUM

14.30 – 14.50 „Budowa wzorca pierwotnego dawki pochłoniętej w wodzie”
dr Adrian Knyziak, Laboratorium Promieniowania Jonizującego GUM

14.50 – 15.10 „Wykorzystanie mikroukładów elektromechanicznych do zapewnienia wzorców wymiarów dla użytkowników mikroskopów bliskich oddziaływań i mikroskopów elektronowych.”
Dariusz Czułek, Laboratorium Długości GUM

15.10 – 15.30 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury metrologicznej zapewniającej spójność pomiarową w dziedzinie audiometrii”

dr Danuta Dobrowolska, Laboratorium Akustyki GUM

15.30 – 15.50 „Opracowanie metod pomiarowych i budowa stanowiska pomiarowego do wzorcowania czytników mikropłytek i ich kontrolnych wzorców”

dr inż. Dobrochna Matkowska, Laboratorium Fotometrii i Radiometrii, Pracownia Wzorców Spektrofotometrycznych

15.50 – 16.00 Zakończenie sesji, dyskusja


16.00                 Zakończenie drugiego dnia Targów EuroLab 2018 oraz CrimeLab 2018


PRZEZ WSZYSTKIE DNI TARGOWE ZAPRASZAMY PAŃSTWA ODWIEDZENIA
WZORCOWEGO LABORATORIUM „CLEAN LAB” ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE HALI TARGOWEJ