Patronaty i Partnerzy

Patronaty i Partnerzy

Patronat honorowy

Piotr Cieśliński 
Poseł na sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przemysłu Chemicznego

Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bogdan Święczkowski
I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy

dr inż. Marek Haliniak
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

prof. Jerzy Duszyński
Prezes Polskiej Akademii Nauk

dr inż. Włodzimierz Lewandowski
Prezes Głównego Urzędu Miar

Współpraca Merytoryczna

Konsultant Merytoryczny

Patronat Prasy Fachowej

Współpraca Medialna