Patronaty i Partnerzy

Patronaty i Partnerzy

Patronat honorowy

Piotr Cieśliński 
Poseł na sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przemysłu Chemicznego

Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dr inż. Marek Haliniak
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

prof. Jerzy Duszyński
Prezes Polskiej Akademii Nauk

dr inż. Włodzimierz Lewandowski
Prezes Głównego Urzędu Miar

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Współpraca Merytoryczna

Konsultant Merytoryczny

Patronat Prasy Fachowej

Współpraca Medialna