Patronaty i Partnerzy

Patronaty i Partnerzy

Patronat honorowy

Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bogdan Święczkowski
I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy

Piotr Cieśliński 
Poseł na sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przemysłu Chemicznego

dr inż. Marek Haliniak
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

prof. Jerzy Duszyński
Prezes Polskiej Akademii Nauk

Maciej Dobieszewski
p. o. Prezesa Głównego Urzędu Miar

Współpraca Merytoryczna

Polska Izba Przemysłu chemicznego
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Główny Urząd Miar
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Komitet Chemii Analitycznej PAN
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Polski Komitet Normalizacyjny
Polskie Centrum Akredytacji
Polskie Towarzystwo Chemiczne
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
Rada Główna Instytutów Badawczych
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytet Gdański
Politechnika Gdańska

Konsultant Merytoryczny

Analityka

Patronat Prasy Fachowej

LAB
Laboratorium

Współpraca Medialna

Centrum Edukacji
Świat przemysłu farmaceutycznego
Świat przemysłu kosmetycznego
zrobotyzowany.pl
staleo
foodfakty
Kampania "Polska Chemia"
Iautomatyka
Automatyka
automatykaonline.pl
Biotechnologia
chemia i biznes
laboratoria.net
Labportal
LCGC
metale.org
tworzywa.org
Przemysł Chemiczny
powder and bulk
WDP
Zarzadzanie Jakoscia