Dzień Metrologii. 100 lat GUM

Aktualności

Dzień Metrologii. 100 lat GUM

14 marca 2019 r., Sala Goethego

 

Część I Konferencji

100 lat krajowej instytucji metrologicznej

10:00 – 10:15 –      Otwarcie Konferencji – referat pt. 100 lat działalności GUM – rola krajowej instytucji metrologicznej w krajowym systemie miar,  Maciej Dobieszewski, p. o. Prezesa Głównego Urzędu Miar

10:15 – 10:30 –      referat pt. Redefinicje jednostek miar SI, dr inż. Paweł Fotowicz, Biuro Strategii GUM

10:30 – 10:45 –      referat pt. METRPraktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary długości – schemat spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych, Robert Szumski, Samodzielne Laboratorium Długości GUM

10:45 – 11:00 –      referat pt. KILOGRAMPraktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary masy – schemat spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych,  Robert Ziółkowski, Samodzielne Laboratorium Masy GUM

11:00 – 11:15 –      referat pt. SEKUNDAPraktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary czasu – schemat spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych,  dr Albin Czubla, Samodzielne Laboratorium Czasu
i Częstotliwości GUM

11:15 – 11:30 –      referat pt. AMPERPraktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary ampera – schemat spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych,  dr inż. Witold Rzodkiewicz, Samodzielne Elektryczności
i Magnetyzmu GUM

11:30 – 11:45 –      referat pt. KELWINPraktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary kelwina – schemat spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych, Marek Kozicki, Samodzielne Laboratorium Temperatury GUM

11:45 – 12:00 –      referat pt. KANDELAPraktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary kandeli – schemat spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych, Łukasz Łitwiniuk, Samodzielne Laboratorium Fotometrii
i Radiometrii GUM

12:00 – 12:15 –      referat pt. MOLPraktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary mola – schemat spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych, dr Władysław Kozłowski, Samodzielne Laboratorium Chemii GUM

12:15 – 13:00 –      Przerwa techniczna


 

Część II Konferencji

Ważni PARTNERZY  Głównego Urzędu Miar

13:00 – 13:20 –      referat pt. Laboratorium wzorca temperatury Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, dr inż. Aleksandra Kowal, INTiBS

13:20 – 13:40 –      referat, dr Ryszard Broda, Tomasz Dziel, Narodowe Centrum Badań Jądrowych OR POLATOM

13:40 – 14:00 –      referat, Robert Targos, Wojskowe Centrum Metrologii


 

Część III Konferencji

Cele i założenia projektu „Kampus nowoczesnych laboratoriów GUM”

14:15 – 14:25–referat pt. Wprowadzenie do historii projektu „Kampus” potrzeba jego realizacji w świetle rozwoju polskiej metrologii, Andrzej Hantz, Dyrektor Generalny GUM

14:25 – 14:40 –      referat pt. Cele i założenia projektu „Kampus nowoczesnych laboratoriów GUM, Paweł Oracz, Kierownik Projektu “Kampus GUM”

14:40 – 14:55 –      referat pt. Omówienie projekt architektonicznego kompleksu kampus, przedstawiciel firmy BDMA


 

Część IV Konferencji

Praktyczne aspekty zastosowań metrologii

14:55 – 15:15 –      HS-VIM – cele i założenia projektu, Laboratorium Masy GUM

15:15 – 15:35 –      Tachografy – bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Laboratorium Długości GUM

15:35 – 16:00 –      Kontrola prędkości – cele i założenia projektu, Biuro Służby Miar


 

Już od 100 lat GUM oraz terenowe urzędy miar dbają o to, aby wiele pomiarów, z jakimi stykamy się w życiu codziennym, było dokonywanych w sposób prawidłowy.
Polska administracja miar to z jednej strony tradycja rzetelnych pomiarów i profesjonalnie przeprowadzonych badań, a z drugiej nowoczesne spojrzenie na metrologię. Od zawsze niezmienna pozostaje dbałość o precyzję pomiaru i nadzór nad stosowaniem przyrządów pomiarowych we wszystkich obszarach społeczno-gospodarczych.

Główny Urząd Miar posiada piękne tradycje, a dziś staje się liderem i pionierem postępu technologicznego oraz wsparcia przemysłu. Jest instytucją nowoczesną i stale rozwijającą się. Posiada też bogatą historię i udokumentowane osiągnięcia. Dlatego, w 100 lat od powołania do życia Głównego Urzędu Miar chcielibyśmy o tym wszystkim przypomnieć, przy okazji też uświadomić znaczną część społeczeństwa o istnieniu w Polsce instytucji tak ważnej dla społecznego i konsumenckiego interesu.

GUM został utworzony 1 kwietnia 1919 r. na podstawie Dekretu o miarach, wydanego przez Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nowo powstały urząd podjął dzieło ujednolicenia miar w odradzającym się kraju. Już w 1922 r. uchwalono ustawę o rachubie czasu w Polsce, pierwszą tego typu na świecie. W 1925 r. Polska przystąpiła do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej. Z biegiem lat Główny Urząd Miar poddawany był licznym zmianom – zarówno kompetencyjnym, jak i strukturalnym. Jego losy ściśle związane były z historią naszego kraju. Dzięki kompetencjom, zaangażowaniu i poświęceniu pokoleń jego pracowników udało się stworzyć sprawną i nowoczesną instytucję, pracującą dla dobra wspólnego wszystkich obywateli Rzeczypospolitej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Główny Urząd Miar pragnie, aby setna rocznica utworzenia administracji miar w Polsce została uczczona szczególnie godnie.

Z ogromną satysfakcją przypominamy, że wydarzenia wchodzące w skład obchodów zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Ponadto Główny Urząd Miar dołączył do instytucji, które uczestniczą w akcji „Niepodległej”, a więc informują za pomocą strony Niepodległa.gov.pl o organizowanych przez siebie wydarzeniach. Znajduje się tam „Kalendarz oficjalnych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.” Tym samym obchody 100-lecia GUM zostały wpisane w ogólnonarodowe obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Oficjalny początek obchodom dały uroczystości zorganizowane 18 maja 2018 r., niemal w przeddzień Światowego Dnia Metrologii. Tego dnia odbyło się odsłonięcie popiersia dr. h. c. inż. Zdzisława Erazma Rauszera, pierwszego dyrektora Urzędu (1919-1949) oraz twórcy struktur administracji miar w odrodzonej Polsce. W obchody 100-lecia wpisaliśmy również odsłonięcie na terenie urzędu tablicy upamiętniającej pracowników polskiej administracji miar, którzy ponieśli śmierć w czasie lI wojny światowej z rąk okupanta sowieckiego i hitlerowskiego, w większości przypadków podczas pełnienia obowiązków służbowych.

Główne uroczystości obchodów 100-lecia odbędą się 1 kwietnia 2019 r., w rocznicę powołania Zdzisława Erazma Rauszera na dyrektora Głównego Urzędu Miar. Przewidujemy udział gości z zagranicy – m.in. wybitnych naukowców świata z dziedziny fizyki i chemii. W trakcie uroczystości planujemy też przeprowadzić pokazy najnowszych technologii. Z okazji 100-lecia Główny Urząd Miar planuje wydanie publikacji okolicznościowych – specjalnego numeru biuletynu historycznego oraz monografii autorstwa doktora Andrzeja Barańskiego, poświęconej historii GUM i administracji miar.

Podziel się:

Zobacz także