DNI DLA ZIEMI

DNI DLA ZIEMI

Prelegenci przedstawią badania oraz nowe techniki analityczne znajdujące zastosowanie w rozwiązywaniu pojawiających się problemów ekologicznych.

Sprawdź program wykładów i konferencji na temat jednego z najistotniejszych wyzwań, z jakim boryka się współczesny świat, czyli ochrony środowiska naturalnego.

PROGRAM DNI DLA ZIEMI

“Stop SMOG – sposoby eliminacji zanieczyszczeń chemicznych z laboratoriów.”
Organizator:

Podczas Konferencji zostaną przedstawione metody filtracji powietrza odciąganego znad stanowisk badawczych w analizach z użyciem cząstek stałych oraz skoncentrowanych lub gorących substancji chemicznych.

Omawiane zagadnienia:

emisja zanieczyszczeń do atmosfery przez laboratoria,
znaczenie ilości i jakości powietrza w laboratorium,
filtracja za pomocą separatorów cząstek stałych,
eliminacja zanieczyszczeń z użyciem skruberów oraz filtrów mokrych,
neutralizacja ścieków po analizach chemicznych,
eliminacja zanieczyszczeń za pomocą filtrów węglowych.

 

Konferencja „#Środowisko Życiem”
Organizator

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu. Nadrzędnym celem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw ochrony środowiska, dostarczanie wiedzy administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom gospodarczym, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

Wyniki prac Instytutu wykorzystywane są również w bieżącej działalności Ministerstwa Klimatu (a wcześniej Ministerstwa Środowiska) do wypełniania międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony powietrza, wód, przyrody i klimatu, co niewątpliwie buduje markę Instytutu jako wiodącej jednostki naukowo-badawczej.

W strukturze organizacyjnej IOŚ-PIB znajdują się aż 3 akredytowane laboratoria badawcze:

Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych – CentLab
Zakład Akustyki Środowiska
Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka
Podczas konferencji Prelegenci zaprezentują rolę, jaką pełnią laboratoria badawcze w ochronie środowiska, w szczególności w zakresie monitorowania i oceny stanu środowiska.

W programie przewidziano następujące sesje tematyczne:

“Rola laboratorium w monitoringu środowiska”
Podczas sesji przedstawione i omówione zostaną aspekty związane z rolą jaką odgrywają wyniki informujące o stanie środowiska, w szczególności uzyskiwane z funkcjonujących systemów monitorowania jakości środowiska oraz uzyskiwanych w różnych Laboratoriach wykonujących analizy popranych próbek środowiskowych. Sesja podejmie również zagadnienia związane z pracą laboratoriów na rzecz różnego rodzaju krajowych i międzynarodowych sieci oraz dostosowaniem zasad funkcjonowania laboratoriów do wymagań metodycznych i jakościowych z uwzględnieniem przepisów prawnych.

“Wykorzystanie wyników pomiarów w ochronie środowiska”
Podczas sesji podjęte omówione zostaną doświadczenia IOŚ-PIB związane z różnego rodzaju aspektami przetwarzania wyników, ich interpretacją oraz zastosowaniem w działaniach prowadzonych na rzecz ochrony środowiska oraz pracach naukowych i wdrożeniowych.

Prelegenci, zarówno z IOŚ-PIB jak i zaproszeni Goście, postarają się pokazać Państwu w jaki sposób realizowane są przez nas założenia dotyczące ochrony środowisko a także jaką rolę, mogą i odgrywają, w tym laboratoria.

 

Spotkanie z cyklu Przybornik Menedżera “Klimat (n)a Biznes”
Organizator:

 

„Kalendarium realizacji wymagań prawnych ochrony środowiska dla laboratoriów”
Organizator:

W programie:

 1. Kardynalne zasady ochrony środowiska, w tym zwłaszcza minimalizowanie oddziaływania na środowisko
 2. Podstawy prawne wymagań w zakresie ochrony środowiska.
 3. Ochrona powietrza
  • Emisje z pojazdów
  • Emisje z dygestoriów
  • Rejestracja i raportowanie (opłaty, KOBiZE)
 4. Klimatyzacja i F-gazy
 5. Ochrona wód (odprowadzanie ścieków z laboratorium do kanalizacji – pozwolenia wodnoprawne)
 1. Odpady
  • Klasyfikacja,
  • Postępowanie z odpadami, w tym transport odpadów niebezpiecznych
  • Rejestracja w BDO, prowadzenie ewidencji i raportowanie.
Podziel się:

Zobacz także