Certyfikowane Materiały Odniesienia od Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

Certyfikowane Materiały Odniesienia od Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

 • stale węglowe
 • stale niskostopowe (w tym stale z atestowaną zawartością azotu, glinu i wapnia)
 • stale średniostopowe (w tym stale automatowe, konstrukcyjne, i stale o podwyższonej wytrzymałości)
 • stale wysokostopowe
 • stopy niklu i kobaltu
 • żużle
 • rudy żelaza

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Zakład Chemii Analitycznej oferuje usługi badawcze z zakresu

 • instrumentalnych i klasycznych metod analizy składu chemicznego różnych materiałów
 • analizy zawartości gazów H, N i O w stalach oraz stopach niklu, tytanu i materiałach proszkowych,
 • jakościowych i ilościowych analiz związków organicznych
 • jakościowych i ilościowych analiz profilowych powłok metodą GDE OES
Podziel się:

Zobacz także