Spektrometr fluorescencji Rentgenowskiej ED XRF PI-300 od DONSERV

Spektrometr fluorescencji Rentgenowskiej ED XRF PI-300 od DONSERV

Prezentujemy w pełni polskiej produkcji spektrometr fluorescencji rentgenowskiej EDXRF, dedykowany do oznaczania zawartości pierwiastków w paliwach , smarach i olejach. Producentem jest  polska firma POLON IZOT sp. z o.o.  Zastosowanie naszego spektrometru pozwala w bardzo krótkim czasie oznaczyć zawartość siarki w paliwach, lub profil składu pierwiastkowego w olejach i smarach.  Zawartość S, Ca, Zn, Cu, Fe, Ni, Cr, V i innych pierwiastków w olejach może być wykorzystana do szybkiej diagnostyki silników i maszyn z których pochodzi badana próbka.  Spektrometr PI-300 posiada unikalny sposób prezentacji próbki (w trakcie patentowania) co przyśpiesza i ułatwia prowadzenie pomiarów. Spektrometr jest samodzielnym urządzeniem sterowanym poprzez intuicyjny interfejs dotykowy, stopień ochrony IP54, jak również spełnia wymagania  Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie wymagań dla sprzętu  wykorzystującego promieniowanie jonizujące. Dzięki naszej konstrukcji urządzenie nie wymaga zezwoleń  na użytkowanie. Wszystkie wyniki zapisywane są w bazie danych umożliwiając śledzenie trendów, generowanie raportów z badań oraz eksport wyników na urządzenia przenośne.

Podziel się:

Zobacz także