SIAD – Kalibracyjne i analityczne mieszanki gazów specjalnych z nowymi normami ISO17025:2017 i ISO17034:2017

SIAD – Kalibracyjne i analityczne mieszanki gazów specjalnych z nowymi normami ISO17025:2017 i ISO17034:2017

SIAD jako pierwsza firma w Europie wdrożyła nowe normy ISO/IEC 17025:2017 / PN-EN ISO 17034:2017, spełniając tym samym warunki w zakresie wymogów produkowania i wzorcowania kalibracyjnych i analitycznych mieszanek gazów specjalnych jako Certyfikowanych Materiałów Odniesienia.

Ten rodzaj gazów specjalnych, opracowanych w oparciu o komponenty o wysokim stopniu czystości, produkuje się w oparciu o rygorystyczne standardy bezpieczeństwa, jakości i precyzji. Złożony i zróżnicowany park narzędziowy, a także doświadczeni i kompetentni pracownicy, dają Laboratoriom SIAD możliwość opracowywania wielu różnorodnych typów mieszanin gazowych, o formule składającej się z od 2 do nawet 70 komponentów. Spektrum mieszanin jest więc ogromne, a ich zastosowania są niezbędne w laboratoriach wielu branż, takich jak: badania imisji/emisji, badania wody/ścieków, sterylizacja, prawidłowe działanie laserów do cięcia, badania biologiczne, badanie i ochrona roślin, metalurgia, elektronika. Produkowane przez Ośrodek LAT SIAD mieszaniny oraz przeprowadzane tam kalibracje są spójne pomiarowo z próbnikami układu SI, tym samym są uznawane na poziomie międzynarodowym.

Podziel się:

Zobacz także