18 marca 2020 (środa)

Pobierz program w .pdf

 

9.00 Rozpoczęcie drugiego dnia Targów EuroLab 2020 oraz CrimeLab 2020

 


10.00 – 16.00  Konferencja „#Środowisko Życiem”

Organizator Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Sala Goethego

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu. Nadrzędnym celem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw ochrony środowiska, dostarczanie wiedzy administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom gospodarczym, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

Wyniki prac Instytutu wykorzystywane są również w bieżącej działalności Ministerstwa Klimatu (a wcześniej Ministerstwa Środowiska) do wypełniania międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony powietrza, wód, przyrody i klimatu, co niewątpliwie buduje markę Instytutu jako wiodącej jednostki naukowo-badawczej.

W strukturze organizacyjnej IOŚ-PIB znajdują się aż 3 akredytowane laboratoria badawcze:

Podczas konferencji Prelegenci zaprezentują rolę, jaką pełnią laboratoria badawcze w ochronie środowiska, w szczególności w zakresie monitorowania i oceny stanu środowiska.

W programie przewidziano następujące sesje tematyczne:

“Rola laboratorium w monitoringu środowiska”
Podczas sesji przedstawione i omówione zostaną aspekty związane z rolą jaką odgrywają wyniki informujące o stanie środowiska, w szczególności uzyskiwane z funkcjonujących systemów monitorowania jakości środowiska oraz uzyskiwanych w różnych Laboratoriach wykonujących analizy popranych próbek środowiskowych. Sesja podejmie również zagadnienia związane z pracą laboratoriów na rzecz różnego rodzaju krajowych i międzynarodowych sieci oraz dostosowaniem zasad funkcjonowania laboratoriów do wymagań metodycznych i jakościowych z uwzględnieniem przepisów prawnych.

“Wykorzystanie wyników pomiarów w ochronie środowiska”
Podczas sesji podjęte omówione zostaną doświadczenia IOŚ-PIB związane z różnego rodzaju aspektami przetwarzania wyników, ich interpretacją oraz zastosowaniem w działaniach prowadzonych na rzecz ochrony środowiska oraz pracach naukowych i wdrożeniowych.

Prelegenci, zarówno z IOŚ-PIB jak i zaproszeni Goście, postarają się pokazać Państwu w jaki sposób realizowane są przez nas założenia dotyczące ochrony środowisko a także jaką rolę, mogą i odgrywają, w tym laboratoria.


10.00 – 10.45 „PEM – pomiary elektromagnetyczne – podręczny dozymetr.”
Organizator: KABELKOM Sp. z o.o.
Sala Mickiewicza


11.00 – 11.45 „Laboratorium przyszłości – czy rozszerzona rzeczywistość zrewolucjonizuje pracę pracownika laboratorium?”
Organizator: Solution4Labs
Sala Mickiewicza

Technologia cyfrowa wkracza w każdy aspekt naszego życia z wielkim impetem, a najnowsze rozwiązania z zakresu rzeczywistości rozszerzonej pozwalają na efektywniejszą i bardziej satysfakcjonującą pracę. Jaki będzie miało to wpływ na pracę w laboratorium. Przedstawimy rewolucyjne rozwiązanie Holo4Labs pozwalające na pracę w rozszerzonej rzeczywistości w laboratorium z wykorzystaniem najnowszych gogli Microsoft HoloLens 2 oraz systemu Thermo Scientific™ SampleManager LIMS™.

Prelegent: Bartosz Michałowski  – Head of Business Development
Od 20 lat działa w branży digital. Ekspert w zakresie digital marketingu, przekładania wyzwań biznesowych na konkretne rozwiązania i platformy digital. Wcześniejsze doświadczenie w zakresie programowania pozwala mu łączyć świat kreatywnych i deweloperów. Realizował projekty dla takich klientów jak Colgate-Palmolive (w 30 krajach), Hyundai, Makro, Energizer (w 6 krajach), Wilkinson-Sword (w 17 krajach), Nestle, Coca Cola i dla wielu innych. Twórca studia gamingowego, w którym stworzył 50 gier. Współzałożyciel agencji marketingowej VanLeif, w której zajmował się strategią, sprzedażą B2B do ww. dużych marek i strategicznym zarządzaniem kreacją. Jako jeden z pierwszych w Polsce realizował projekty VR (dla Sanofi), video i animacje 3D 360 (Pfizer) oraz projekty AR. To doświadczenie, w połączeniu z doświadczeniem sprzedażowym aktualnie przydaje mu się w realizacji zadań w Solution4Labs jako Head of Business Development.


12.00 – 13.3Analiza ryzyka w laboratorium pomiarowym w świetle normy PN-EN ISO 17025
Organizator: Radwag Wagi Elektroniczne
Sala Mickiewicza

Uczestnictwo w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie: https://forms.gle/WTv6Sru9DSAforbh7


13.00 – 16.00 Cykl wykładów „Problemy Laboratoriów”
Organizatorzy: Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz Polski Komitet Normalizacyjny
Sala Kisielewskiego

Założeniem wykładów na seminarium jest przybliżenie uczestnikom praktycznego wdrożenia wybranych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wskazanie kierunków doskonalenia

Tematy:

  1. Rola ryzyka i szans w przeglądzie zarządzania z perspektywy właścicieli procesów, Ewa Brykalska
  2. Działania doskonalące w praktyce laboratoryjnej, Elżbieta Sadowska
  3. Stwierdzenie zgodności wyniku ze specyfikacją i zasady podejmowania decyzji w teorii i praktyce na przykładzie laboratorium Badawczego, Jagoda Wróbel

13.45 – 16.00 Spotkanie z cyklu Przybornik Menedżera “Klimat (n)a Biznes”
Organizator: Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Sala Mickiewicza


16.00 Zakończenie drugiego dnia Targów EuroLab 2020 oraz CrimeLab 2020

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie