Targi CrimeLab

Targi CrimeLab

9. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab 2020 to specjalistyczna, branżowa impreza, podczas której spotykają się producenci, dystrybutorzy produktów i usług wykorzystywanych w technice kryminalistycznej wraz z odbiorcami takiej oferty, w tym – naukowcami. Ideą Targów CrimeLab jest nie tylko stworzenie miejsca do biznesowych spotkań i prezentacji oferty, ale również – przekazywanie fachowej wiedzy z zakresu kryminalistyki laboratoryjnej.

CrimeLab to jedyne wydarzenie tego typu nie tylko w Polsce.

    

 

Do zaprezentowania swojej oferty zapraszamy producentów i dystrybutorów:

• Sprzętu, narzędzi i aparatury wykorzystywanych w:
* badaniu miejsca zdarzenia
* dokumentowaniu, rejestracji, zabezpieczeniu oraz prezentacji materiału dowodowego
* laboratoryjnych badaniach kryminalistycznych
• Systemów informatycznych wspomagających procesy identyfikacji
• Systemów informatycznych i ewidencyjnych wspomagających zarządzanie obiegiem materiału dowodowego
• Innego sprzętu wykorzystywanego w technikach kryminalistycznych

    

 

Do odwiedzenia Targów CrimeLab szczególnie zapraszamy:

* laboratoriów celnych, kryminalistycznych, rządowych, prywatnych
* instytutów i placówek naukowo-badawczych, uczelni wyższych
* nauk sądowych, szkół policyjnych
* zakładów medycyny sądowej uniwersytetów medycznych

• toksykologów, geologów, geodetów
• rzeczoznawców samochodowych
• prokuratorów, sędziów, adwokatów, biegłych sądowych, biegłych prywatnych
• agencje detektywistyczne
• studentów z kierunków związanych z kryminalistyką
• uczniów szkół średnich i policealnych

    

Serdecznie zapraszamy osoby związane z branżą kryminalistyczną, w tym przedstawicieli instytutów i placówek naukowo-badawczych oraz uczelni wyższych do odwiedzenia imprezy i zapoznania się z ofertą wystawców.

Podziel się:

Zobacz także