Rada Programowa

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Andrzej Brzyski               
Prezes Zarządu Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

prof. dr hab. Ewa Bulska             
Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
Przewodnicząca Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Wydział Chemii UW

prof. dr hab. Bogusław Buszewski         
Członek Korespondent PAN, Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN

dr hab. Andrzej Kudelski            
prof UW, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Paweł Kulesza
Członek Korespondent PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Lucyna Olborska             
Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji

 prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski            
Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

dr inż. Tomasz Schweitzer          
Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

dr hab. Anna Mertas               
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek              
Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

 dr Piotr Bieńkowski       
redaktor naczelny czasopisma „Analityka””, konsultant merytoryczny Targów EuroLab

 

Podziel się:

Zobacz także